Γραμματεία

Προσωπικό

Προπτυχιακά

Μεταπτυχικά

Έρευνα

Ανακοινώσεις

Links

Επικοινωνία

Home

Σαλίφογλου Αθανάσιος
Καθηγητής
Τηλ:+30-2310-996179
Τηλ:+30-2310-996196
Fax:+30-2310-996196
E-mail:salif@auth.gr

 

Education

Ακαδημαϊκή Σταδιοδρομία

   Καθηγητής
  • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 2004 -
  • Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ηράκλειο 1995-2004
  • Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, MA, Η.Π.Α. 1993-1995
  • N. England Medical Center/Πανεπιστήμιο Tufts, Boston, MA, Η.Π.Α. 1992 -1993
  • Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, MA, Η.Π.Α. 1988-1992
  • Διδακτορικός Ερευνητής 1983 -1987
   Πανεπιστήμιο Michigan, Ann Arbor, MI, Η.Π.Α.
  • Εκπαιδευόμενος Ερευνητής 6/1981-9/1981
   Ινστιτούτο Max-Planck Χημείας Ακτινοβολιών
   Mulheim an der Ruhr, Γερμανία.


Eρευνητικά ενδιαφέροντα

 • Inorganic-organic hybrid surface-modified (dendrimers, liposomes and silica) and magnetic nanoparticles capable of transport, selective and specific delivery of molecular probes to neuro-loci in the brain for imaging. Bioinorganic vanadium, titanium and zinc compounds with physiological and biomimetic substrates, as potential pharmaceuticals of anticarcinogenic and insulin mimetic activity. Synthetic, spectroscopic, magnetic, structural and biological studies of vanadium and zinc species bearing physiological and biomimetic hydroxycarboxylic acids. Controlled release of synthetic or naturally encountered molecules from (macro)molecular cages relevant to metallodrug absorption and bio-activity processes. (Multi)functional materials with applications (sensors) in Biomedical Engineering diagnostic medicine and (nano)technology
 • Carcinogenic metal ions in the transcriptional activation of signal transducing Hα-Ras genes through DNA minisatellites in the human genome. Interactions of heavy metal and biotoxic metal ions with DNA minisatellites and consequences in the metallobiological pathways leading to carcinogenesis. Development of biomarker technologies correlating biotoxic metal ion-DNA minisatellite interactions with diagnosis (or even prognosis) of aberrant processes in signal transduction pathways.
 • Biotoxic metal ions in the pathogenesis of neurodegenerative diseases (Alzheimer, etc.) and neoplasias (carcinogenesis). Linkage of soluble inorganic complex species (environmental metallotoxins) with processes involving interactions of biotoxic metal ions with defined cellular targets, structural speciation, bioavailability and etiopathogenetic biochemical reactivity. Development of (nano)molecular sensors and diagnostic tools for the immediate detection of early neurodegenerative events. Correlation of toxicity-neurodegeneration at the molecular level.
 • Development of metallofluorimetric chemosensor technology for the selective detection and quantitative determination of metallotoxins and metallotoxin pollutants in environmental and biological fluids through the use of HPLC-PCD chromatography. Monitoring applications in environmental protection and metal ionic homeostasis at the cellular level.
 • Surface-modified nanoparticles (dendrimers, liposomes and silica) in the selective separation and recovery of toxic and heavy metal ions from water resources in the environment. Fundamental structure-function correlations in nanoparticle physicochemical nature and reactivity supporting the development of technology management of metallotoxins in the environment.
 • Synthesis of inorganic and inorganic-organic hybrid materials at low temperatures with specific chemical catalytic, physical structural and magnetic properties. Emphasis is given to the synthesis of single molecule magnets and chains as advanced materials at the nanotechnological level.
 • Natural antioxidants and pro-oxidant metal ionic materials in human nutrition. Mechanisms of pro-oxidant metals and antioxidant behavior of natural products through the use of experimental models in human physiology.
 • Design, synthesis, spectroscopic and structural characterization of biomimetic inorganic complexes as minimal representations of the active site metalloclusters in metalloenzymes. Development of catalytic processes involving small molecule activation through the employment of low molecular mass metal-ionic materials.

 

Επιλεγμένες δημοσιεύσεις