Γραμματεία

Προσωπικό

Προπτυχιακά

Μεταπτυχιακά

Έρευνα

Ανακοινώσεις

Links

Επικοινωνία

  Mesothelioma

 

Γραμματεία
Θα βρείτε πληροφορίες σχετικά
με τη γραμματεία της σχολης,
ωράριο λειτουργίας, επικοινωνία. 

Προσωπικό
Πληροφορίες, βιογραφικά, επικοινωνία
που αφορούν το διδακτικό προσωπικό και
επιστημονικούς συνεργάτες του 
εργαστηρίου


Προπτυχιακά
Πληροφορίες σχετικά με τα προσφερόμενα
μαθήματα,εργαστήρια και διπλωματικές
εργασίες.


Links
Χρήσιμες διαδικτυακές διευθύνσεις
Μεταπτυχιακά
Πληροφορίες σχετικά με Διδακτορικά 
και Μεταπτυχιακά Διπλώματα Ειδίκευσης


Έρευνα
Αναφορές στους τομείς έρευνας και τα 
ερευνητικά ενδιαφέροντα του εργαστηρίουΑνακοινώσεις
Ανακοινώσεις σχετικά με τη λειτουργία
του εργαστηρίου.Επικοινωνία
Email,τηλέφωνα επικοινωνίας,fax...
  

Καλωσορίσατε στην ιστοσελίδα του Εργαστηρίου Ανόργανης Χημείας του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Α.Π.Θ

Εργαστήριο Ανόργανης Χημείας -- Διαμόρφωση ιστοσελίδας: Αθανάσιος Σαλίφογλου -- © 2014