Γραμματεία

Προσωπικό

Προπτυχιακά

Μεταπτυχιακά

Έρευνα

Ανακοινώσεις

Links

Επικοινωνία

Home

Mεταπτυχιακά

Το Εργαστήριο Ανόργανης Χημείας συμμετέχει σε διάφορα ερευνητικά μεταπτυχιακά προγράμματα που οδηγούν στην απόκτηση είτε Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (M.Sc.) είτε Διδακτορικού Διπλώματος (Ph.D.).

Μεταπτυχιακά Διπλώματα Ειδίκευσης (Μ.Sc.) και Διδακτορικά Διπλώματα (Ph.D.)

Το Εργαστήριο συμμετέχει στα εξής Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Διδακτορικά Διπλώματα (Ph.D.)

To Eργαστήριο προσφέρει τη δυνατότητα εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής