Γραμματεία

Προσωπικό

Προπτυχιακά

Μεταπτυχιακά

Έρευνα

Ανακοινώσεις

Links

Επικοινωνία

Home

Xρήσιμοι διαδικτυακοί σύνδεσμοι

 

ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Κεντρική σελίδα του ΑΠΘ: www.auth.gr
Κεντρική Βιβλιοθήκη: www.lib.auth.gr
Επιτροπή Ερευνών: www.rc.auth.gr
Γραφείο Διασύνδεσης: www.cso.auth.gr
Γραφείο Διαμεσολάβησης: www.rc.auth.gr/liaison/
Γραφείο ΙΑESTE: egnatia.ee.auth.gr/~iaeste/

ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥ Α.Π.θ.
Τμήματα
Βιολογίας: www.bio.auth.gr
Mαθηματικών: thales.math.auth.gr
Ιατρικής: www.med.auth.gr
Πληροφορικής: www.csd.auth.gr
Φυσικής: www.physics.auth.gr

Φαρμακευτική: www.pharm.auth.gr
Γεωπονική: www.auth.gr/agro/


ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

vergina: vergina.eng.auth.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ
Πανεπιστήμιο Κρήτης
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Πανεπιστήμιο Πατρών
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Πανεπιστήμιο Κύπρου
Πανεπιστήμιο Αιγαίου

ΞΕΝΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

Universities Worldwide
Universities U.S.A.


ΑΛΛΑ LINKS

Δουλειές σχετικές με χημεία
Περιοδικός πίνακας των στοιχείων
Πληροφορίες γύρω από την χημική έρευνα και χημική βιομηχανία