Γραμματεία

Προσωπικό

Προπτυχιακά

Μεταπτυχιακά

Έρευνα

Ανακοινώσεις

Links

Επικοινωνία

Home

Γραμματεία

Γραμματέας: ΣΕΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΟΥ

Τηλέφωνο επικοινωνίας: +30-2310-996196

Fax: +30-2310-996-196

Ώρες λειτουργίας: 8:00 π.μ. - 7:30 μ.μ.

E-mail:sergios@auth.gr