Γραμματεία

Προσωπικό

Προπτυχιακά

Μεταπτυχιακά

Έρευνα

Ανακοινώσεις

Links

Επικοινωνία

Home

Έρευνα

 

 

 

 

Στο Εργαστήριο Ανόργανης Χημείας υπάρχουν σε εξέλιξη διάφορες ερευνητικές δραστηριότητες στα πλαίσια μεταπτυχιακών σπουδών οι οποίες οδηγούν στην απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος Ph.D.).

Οι ερευνητικές αυτές δραστηριότητες καλύπτουν την διαπεδιακή επιστημονική εντρύφηση σε σύνθετα προβλήματα που περιλαμβάνουν Φυσική, (Βιο)Χημεία, Μαθηματικά, Μοριακή Βιολογία και Βιολογική Μηχανική.

Τα ερευνητικά θέματα που αποτελούν το ερευνητικό πεδίο του Εργαστηρίου Ανόργανης Χημείας ποικίλουν και είναι σε θέση να συμβάλλουν στην διαμόρφωση των ερευνητικών ενδιαφερόντων του κάθε ερευνητή.

Κάποια από τα θέματα αυτά στα οποία ετσιάζεται η τρέχουσα έρευνα φαίνονται παρακάτω:

 

 

 

Ευκαιρίες για Έρευνα (click here)