Γραμματεία

Προσωπικό

Προπτυχιακά

Μεταπτυχιακά

Έρευνα

Ανακοινώσεις

Links

Επικοινωνία

Home

Eπικοινωνία

Ώρες λειτουργίας Γραμματείας Εργαστηρίου: 8:00 π.μ. - 7:30 μ.μ.

Τηλέφωνο επικοινωνίας : +30-2310-996-196

Fax: +30-2310-996-196

E-mail : sergios@auth.gr